وکلای پایه 1


امروز Thursday, 24 January 2019 - Thu 01 24 2019


Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1


وکلای پایه 1 دادگستری

آقاسی - اسداله 0461-2233194 09141613409 خوی
آقایار ماکویی - بهاره 09141467220 ارومیه
ابراهیمی - جمشید 0482-6246780 09144826659 بوکان
اتابکی - محرم 09144613630 نوشین شهر
آخوندی - محمد علی 0441-2248032 09123833670 ارومیه
آخوندی- محمد حسن 0441-3475472 09143450196 ارومیه
آریا - اسو 0442-2232232 09144444610 مهاباد
آریانفر - رضا 09145103520 ارومیه
آریانفر -آسیه 04444228400 09141671553 پیرانشهر
آزاد کنعانی - احمد 09143474116 نقده
آزاد کنعانی - فریبا ارومیه
آسمانی - صدیقه خوی
آسیابان - سلیمان 32375682 09143423578 ارومیه
آغچی - توفیق 0461-2261323 09367129774 خوی
آقا حسینی - رزیتا 0441-2234745 09149984939 ارومیه
آقازاده دکانداری - رضا 0443-633700 09144450950 نقده
آقامحمدی - محمد 09144482794 ارومیه
آقاوردي زاده آذر - محمد رضا 0441-2236476 09141418030 ارومیه
آكويی محصل - شهرام 04446228937 09141422185 بوکان
ابدالی - عطاء اله 09149636355 قره ضیاء الدین

1387 - 1396 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

TPL_KH_LANG_LOGIN TPL_KH_LANG_ORTPL_KH_LANG_REGISTER

TPL_KH_LANG_LOG_IN

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .