آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری


امروز Thursday, 24 January 2019 - Thu 01 24 2019


Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_contact, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1


Filter
رأي شماره ۷۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مصوبه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مبني بر اصلاح بند ۲ مصوبه ...
رأي شماره۷۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي، موضوع مصوبه شماره...
رأي شماره۷۶۲ـ۷۶۱ـ۷۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال مفاد قانون تشديد مجازات محتکران و گرانفروشان در مورد اتهام خريد خارج از شبکه مواد سوبسيددار نفتي
رأي شماره‌هاي ۷۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير کاربري توسط شوراي اسلامي شهر کرج خلاف قانون است
رأي شماره۷۱۶ـ ۷۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تسري مفاد قانون اعطاي امتيازات ايثارگري و اشتغال در مناطق جنگي به کارگران مشمول قانون کار
رأي شماره ۷۱۳ـ۷۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رسيدگي ديوان عدالت اداري پيش از رسيدگي به موضوع شکايت و خواسته جانبازان، ناشي از عدم اجراي قانون در ...
رأي شماره۶۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تعيين مستمري بازنشستگي ناشي از قانون بازنشستگي پيش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعي خدمت مستخدم
رأي شماره ۶۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت ...
رأي شماره ۵۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع واگذاري کنترل بهداشتي و کيفيتي مواد پروتئيني وارداتي در چارچوب پروتکل سازمانهاي بين‌المللي بازرسي‌کننده در ....
رأي شماره ۵۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (اولاً) در بخشنامه ۱۱۴/۱ـ ۲۴/۲/۱۳۸۶ اداره حقوقي بانک رفاه کارگران

1387 - 1396 © تمامی حقـوق این تارنما متعلق به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می باشد .

TPL_KH_LANG_LOGIN TPL_KH_LANG_ORTPL_KH_LANG_REGISTER

TPL_KH_LANG_LOG_IN

مجوز استفاده از قالب خبری ورزشی رسا برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .