هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره اول

 

 


                            

بهروز تهرانچی
رئیس

                           

حميد چاره ساز

نایب رئیس

 

محسن فريور

بازرس


خليل صوفي زاده
منشی

 

 


ايوب سيفي
عضو اصلی


رحمت صابونچي ذوالفقاری

عضو علی البدل


ابراهيم معصومی

عضو علی البدل


اکبر سلامت نیا

عضو علی البدل