هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره چهارم
  

                          بهروز تهرانچی
رئیس

                         

رحمت صابونچی ذوالفقاری

نایب رئیس

 

حسن نقی زاده

بازرس


لطیف امیدفر
منشی

 

 


حمید چاره ساز
عضو اصلی


خلیل صوفی زاده

عضو علی البدل


میراحمد کبیری

عضو علی البدل


عبدالرحمان محمودی کهریز

عضو علی البدل