هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره ششم

                   

سیاوش مقبل
رئیس

                    

نصرت اميرزاده خيابانی

نایب رئیس

 

فریدون دیلمی

بازرس


ناصرالدین حسینی
منشی

 

 


لطیف امیدفر
عضو اصلی


اسماعیل شفیعی

عضو علی البدل


پرویز فتحی

عضو علی البدل


خلیل صوفی زاده

عضو علی البدل