هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره هشتم

                                  
        


احد غلامی رضایی

 رئیس

                                   
سعید عباسی چهارراهی

نایب رئیس

 

میراحمد کبیری

بازرس


کریم مقبل

عضو اصلی

 

 


حسین نوری

عضو اصلی


سیاوش مقبل

عضو علی البدل


نصرت امیرزاده خیابانی

عضو علی البدل


محمدعلی منظوری

عضو علی البدل