هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره یازدهم

 

سعید عباسی چهارراهی

رئیس

احد غلامی رضایی

نایب رئیس

 

زانیار مینایی

بازرس

حمید طالب زاده 

 عضو اصلی

محمد صابونچی ذوالفقاری 

دبیر


صادق کوهی نژاد 

عضو علی البدل


میر احمد کبیری

عضو علی البدل


کریم فرهادی

عضو علی البدل