هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره دوازدهم

 

محمد صابونچی ذوالفقاری

رئیس

سید ایرج طاهری

نایب رئیس

 

صادق کوهی نژاد

بازرس

حمید طالب زاده 

 دبیر

ناصر الدین حسینی

عضو اصلی


وهاب جعفری 

عضو علی البدل


میر احمد کبیری

عضو علی البدل


صمد یگانه باری

عضو علی البدل