اعضای کمیسیون اختبار و کارآموزی   ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 

 

 

 

رئیس 

 

سعید عباسی چهاررراهی

 


 

عضو

داراب حقی پور

 

 

 

 

 

 

 

عضو

سلمان علیپور

امیر نجفی

 

 

 

سراج الدین  الهی

 

یوسف مولایی

 

امیر مهمان نواز 

رضا آریانفر

 

نجم الدین قریشی