اعضای شعبه سخنرانی  ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 

                                                        شعبه سخنرانی

  

                  رئیس 

        صمد یگانه باری

عضو

فرزاد بدل زاده

                       عضو

         لیلا رضا پور قوشچی