اعضای کمیسیون آموزش ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

رئیس کمیسیون

حمید طالب زاده

 

 

دبیر کمیسیون

  امیر نجفی قامت

 

عضو کمیسیون

حسن بهاری

 

عضو کمیسیون

  

جواد فراز مهر

 عضو کمیسیون

سیاوش حسین پور

عضو کمیسیون

سمیه حسنی 

عضو کمیسیون

ابراهیم کاوسی

 

عضو کمیسیون

عسگر منصور