اعضای کمیسیون نقل و انتقالات ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 

 

رئیس کمیسیون

 

  جواد محمد زاده 

 

 

 عضو کمیسیون

ناصر طاهر زاده

 عضو کمیسیون

رضا عزیزی عتیق

 عضو کمیسیون

محمد صادق قربانی

 عضو کمیسیون

علی قهرمانی

 

 

 

 

 

 عضو کمیسیون

سیاوش عاشوری