اعضای کمیسیون معاضدت  قضائی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 

   

 

 

 

رئیس 

 

علیرضا ایمانفرد

 


 

شعبه عرایض

سولماز نظری

 

شعبه عرایض

فرزاد بدل زاده