اعضای کمیسیون ورزشی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

  


 

رئیس کمیسیون

رحیم مقیمی 

 

 

 

 

 عضو کمیسیون

 حامد عباسی

عضو کمیسیون 

صمد ملکی

 عضو کمیسیون

یاسر اسدی

عضو کمیسیون

میر عیسی نعمتی


عضو کمیسیون 

فواد گیلانی