اعضای کمیسیون حمایت از وکلاء  ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 

 رئیس کمیسیون

 

  محسن اکرمی افشار

 

 

 

             اسمعیل ترابی

 

 

بیت اله احمدی

 

 

           علیرضا بیگی بارانی