اعضای کمیسیون بانوان ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 


 

 

رئیس کمیسیون

سبا اسمعلی مقدم 

 

 عضو کمیسیون

رعنا توسن

  عضو کمیسیون

شیرین خسروی فر

 عضو کمیسیون

سپیده صحت

 عضو کمیسیون 

 

شمامه عمری

         عضو کمیسیون

 

  رزیتا آقا حسینی