اعضای کمیسیون نظریات مشورتی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 

رئیس کمیسیون

 

نصرت امیرزاده خیابانی 

 

         

        عضو کمیسیون

    اصغر ذوالفقاری برا

 

عضو کمیسیون 

غلامرضا کاوسی


عضو کمیسیون 

علی علمی کشتیبان

       عضو کمیسیون

  شاپور اسماعیلیان

 

 

عضو کمیسیون

محمد رضا آقا وردیزاده آذر