اعضای کمیسیون روابط عمومی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 


 

 

رئیس کمیسیون

سعید جواندل

 

 

 عضو کمیسیون

           امیر احمد پور

 عضو کمیسیون

جواد قدرتی


 

 

 عضو کمیسیون

حسن عارفی

عضو کمیسیون

میثم ملکی 

 عضو کمیسیون

آیسان اشکان

عضو کمیسیون

لیلا حبیبی