اعضای کمیسیون حقوق بشر ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی