اعضای کمیسیون فرهنگی و امور خیریه  ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 

 

 

رئیس کمیسیون

             مهدی بلوری شاد باد

 

 

 عضو کمیسیون

علیرضا ایمانفرد

 عضو کمیسیون

 سعید جواندل

 عضو کمیسیون

رحیم دلائی میلان

 عضو کمیسیون

 علی بهنام

عضو کمیسیون

مهسا عباسی

 

 

 

 عضو کمیسیون

سولماز اژدر قره آغاجی