مرکز داوری ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

 

 رئیس مرکز داوری

محمد جواد نیا

 


 

 عضو مرکز داوری


فردین حسینی

 عضو مرکز داوری

                 ماندانا خضرلو

 عضو مرکز داوری

توحید عباسی

 


 عضو مرکز داوری

یوسف سلامی آذر

                  

 

عضو مرکز داوری

سجاد حسنعلی پور

 

عضو مرکز داوری

شفق عزت پور