مرکز داوری ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

رئیس مرکز داوری

محمد جواد نیا

 

دبیر مرکز داوری

زهرا جعفر نژاد

 

 عضو مرکز داوری

رضا آریانفر

 عضو مرکز داوری

                 ماندانا خضرلو

 عضو مرکز داوری

  کامران مویدی فر

 


 

                  

 

عضو مرکز داوری

شفق عزت پور