جلسه شعبه جلسات و سخنرانی روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۵/۹/۲۵

قابل توجه کار آموزان محترم ورودی سال ۹۴

جلسه این هفته شعبه جلسات و سخنرانی روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۵/۹/۲۵ راس ساعت ۱۰ صبح در محل کانون وکلای دادگستری استان برگزار خواهد شد. 

موضوع جلسه :
اعتراض ثالث بعنوان يكي از طرق فوق العاده اعتراض به راي ، انواع اعتراض ثالث،اوصاف، نحوه عملي اقدام

سخنران : جناب آقای دکتر الهی

ضمنا در خصوص تکالیف کار آموزان هم نکات مهمی اشاره خواهد شد . لذا حضور کلیه عزیزان ورودی سال ۹۴ در این جلسه الزامی است.
 
شعبه جلسات و سخنرانی کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان آذربایجانغربی.