در سیر تاریخی «اندیشه امروز ایران» و انتشار انتقادی متون، رساله حقوق اساسی یا اصول مشروطیت یکی از رسالاتی است که در تاریخ قانون خواهی ایرانیان و مشروطه‌طلبان از جایگاه خاصی برخوردار است؛ منصور السلطنه عدل که خود دانش‌آموخته‌ی حقوق در اروپا و متصدی چندین مقام قضایی بوده، در این رساله اصول پایه‌ای و اولیه‌ی مشروطیت را با موادی از قانون اساسی تازه‌تأسیس ایران تطبیق داده و متنی قابل توجه به‌وجود آورده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، روش تحقیق و اسلوب تنظیم مطالب این کتاب به صورت تطبیقی است و به همین دلیل، تطبیق دیدگاه فقه‌ مذاهب چهارگانه و امامیه با محور دیدگاه امام خمینی (ره) مدنظر نگارنده بوده است.

عدم‌النفع در لغت به معنای سود نبردن و افزوده نشدن بر دارایی است که فقها و حقوق‌دانان عدم‌النفع را به معنای منع از نفع می‌دانند.

کتاب حاضر شامل پنج فصل است که در آن علاوه بر تاریخچه فقهی و حقوقی عدم‌النفع بررسی می‌شود، موضوعاتی مانند کلیات و اقسام عدم‌النفع نیز بیان شده است.

حقوق بانکی - روشهای وصول مطالبات معوق بانکی

 

نوشته علی نجفی   -   کارشناس حقوقی بانک

انتشارات ققنوس