دستور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر «خودداری این دفاتر از پذیرش دادخواست مطالبه وجه در مورد اسناد لازم الاجرا وارجاع آن به ادارات اجرای ثبت»

چهارشنبه, 30 خرداد 777 01:22
(0 رای‌ها)
 
 
 
دستور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مبنی بر «خودداری این دفاتر از پذیرش دادخواست مطالبه وجه در مورد اسناد لازم الاجرا وارجاع آن به ادارات اجرای ثبت»
 
 
 کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی