ولین جلسه کارگروه نظارت و بازرسی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری مطلب ویژه

جمعه, 22 آذر 778 08:06
(0 رای‌ها)

?  در روز دوشنبه مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۹۹ اولین جلسه کارگروه نظارت و بازرسی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در ساعت ۱۱ صبح بصورت حضوری و برخط برگزار شد.

?در ابتدای جلسه جناب دکتر کوشا ریاست محترم اسکودا در باب فلسفه وجودی نظارت و بازرسی سخن گفتند و اظهار داشتند این کارگروه به عنوان هماهنگی و ایجاد رویه واحد در عملکرد کمیسیون‌های نظارت و بازرسی کانون‌های وکلا تشکیل شده است.

?سپس اعضای کارگروه در خصوص معنا و مفهوم و روش نظارت بحث و بررسی کردند.  
تعیین مرز بین نظارت و دادسرای انتظامی، پاسخ‌های نظارت و سیاست پیشگیرانه در جهت مهار، کاهش و توقف تخلفات از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

?تهیه آیین‌نامه مدون در باب نظارت و بازرسی جهت رویه واحد فیمابین این کانون‌ها از پیشنهادات مطروحه در این جلسه بود.

?در انتهای جلسه اعضای کارگروه تهیه و تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه، تعیین شدند و دستور جلسه آینده نیز تعیین گردید.? روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران