امسال وضعیت اقتصاد جهان اندکی بهتر از سال گذشته خواهد بود. به عقیده کارشناسان بهتر شدن افق بازار مواد خام به رونق اقتصادهای نوظهور کمک می کند..

بهای نفت روز سه‌شنبه، در نخستین روز کاری بازار آسیا در سال نو میلادی، تحت تأثیر توافق تولیدکنندگان بزرگ برای کاهش عرضه افزایش یافت. .

Proin luctus suscipit facilisis. Donec faucibus risus eget odio tempor, vel mattis massa auctor. Phasellus nibh nunc, sodales rhoncus nulla faucibus, fringilla ullamcorper orci.

Proin luctus suscipit facilisis. Donec faucibus risus eget odio tempor, vel mattis massa auctor. Phasellus nibh nunc, sodales rhoncus nulla faucibus, fringilla ullamcorper orci.

Proin luctus suscipit facilisis. Donec faucibus risus eget odio tempor, vel mattis massa auctor. Phasellus nibh nunc, sodales rhoncus nulla faucibus, fringilla ullamcorper orci.

Proin luctus suscipit facilisis. Donec faucibus risus eget odio tempor, vel mattis massa auctor. Phasellus nibh nunc, sodales rhoncus nulla faucibus, fringilla ullamcorper orci.

Proin luctus suscipit facilisis. Donec faucibus risus eget odio tempor, vel mattis massa auctor. Phasellus nibh nunc, sodales rhoncus nulla faucibus, fringilla ullamcorper orci.

Proin luctus suscipit facilisis. Donec faucibus risus eget odio tempor, vel mattis massa auctor. Phasellus nibh nunc, sodales rhoncus nulla faucibus, fringilla ullamcorper orci.

Proin luctus suscipit facilisis. Donec faucibus risus eget odio tempor, vel mattis massa auctor. Phasellus nibh nunc, sodales rhoncus nulla faucibus, fringilla ullamcorper orci.

Proin luctus suscipit facilisis. Donec faucibus risus eget odio tempor, vel mattis massa auctor. Phasellus nibh nunc, sodales rhoncus nulla faucibus, fringilla ullamcorper orci.

Proin luctus suscipit facilisis. Donec faucibus risus eget odio tempor, vel mattis massa auctor. Phasellus nibh nunc, sodales rhoncus nulla faucibus, fringilla ullamcorper orci.

Proin luctus suscipit facilisis. Donec faucibus risus eget odio tempor, vel mattis massa auctor. Phasellus nibh nunc, sodales rhoncus nulla faucibus, fringilla ullamcorper orci.