کمیسیون اداره حقوقی

اعضای کمیسیون امور حقوقی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

حبیبی بابک
بابک حبیبی رئیس کمیسیون
    Cart