همه نوشته های : مریم الماسی

انتشار تصمیم هیات نظارت در خصوص شکایت دونفر از همکاران محترم در باب اعلام تخلفات انتخاباتی در سیزدهمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

تصمیم هیات نظارت بر انتخابات در خصوص شکایت همکار محترم جناب اقای امیر رضازاده

هیات نظارت پیرو وصول اعتراض از ناحیه جناب آقای امیر رضازاده مبنی بر اعلام وقوع تخلف انتخاباتی از ناحیه آقای سعید عباسی چهارراهی و اعلام تخلف مبنی بر اخذ رای از وکلایی که پروانه وکالت به همراه نداشته اند ؛ جلسه رسیدگی خود را در مورخه ۱۲ / ۱۱ / ۱۴۰۱ تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و ملاحظه لایحه تقدیمی شاکی و استماع گزارش شفاهی ایشان در جلسه، هیات تصمیم خود را به شرح آتی اعلام و منتشر می نماید.

۱ ) مطابق مقررات مرتبط و عرف ، حوزه رای گیری محل انجام تشریفات شناسایی و احراز هویت رای دهندگان و محل تحریر و نوشتن رای و همچنین محل استقرار صندوق اخذ آراء می باشد .
لذا محل روبروی درب اصلی کانون( درب رو به خیابان) داخل در حوزه رای گیری محسوب نمی شود و کنترل تبلیغات شفاهی خارج از اختیارات و قلمرو رسیدگی هیات نظارت است. ضمنا هیات نطارت کلیه اقدامات پیشگیرانه اعم از نصب پیام های هشدار دهنده و جلوگیری از نصب تبلیغات محیطی در محوطه و کوچه ها و خیابان اطراف کانون را قبلا انجام داده و هیچ موردی در این خصوص مشاهده نشده است و هیچ گزارشی هم از ناحیه نظار هیات نظارت در خصوص تبلیغات محیطی واصل نگردیده است.
۲) در خصوص به کار بردن الفاظ رکیک از ناحیه آقای سعید عباسی چهارراهی خطاب به احدی دیگر از کاندیداها ( که شفاها از ناحیه شاکی در جلسه مطرح گردید ) صرف نظر از صحت و سقم قضیه ، هیات موضوع را تخلف انتخاباتی تشخیص نداده و از منظر قوانین و مقررات موضوعه این مسئله قابل پیگرد قضایی و انتظامی می باشد و رسیدگی به آن خارج از اختیارات قانونی هیات نظارت است.
۳) هیات نظارت در خصوص اظهار شاکی محترم( به صورت شفاهی در جلسه استماع اظهارات که خواهان رسیدگی به آن نیز شدند ) مبنی بر اخذ رای از تعدادی از اعضاء بدون همراه داشتن پروانه وکالت و ارائه آن ، اظهار می نماید ؛ با توجه به ماده ۳ لایحه قانونی استقلال و فراز پایانی ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی همان قانون، لیست اسامی واجدین شرایط رای دادن در روز رای گیری ، قبلاً توسط مدیر داخلی کانون بررسی و پس از لحاظ نمودن تمامی موانع قانونی برای رای دادن و حذف افراد فاقد شرایط ، آن را منتشر و به موجب دفترچه ای که هنگام رای دادن به امضای حائزین شرایط می رسد ، در اختیار هیات نظارت قرار گرفته است و همچنین با توجه به احراز هویت الکترونیکی ، همان لیست ، عیناً در سامانه الکرونیکی رای گیری نیز ثبت و ضبط و اعمال گردیده است. لذا در خصوص چند نفر انگشت شمار که از شهرستان های دور دست استان ، جهت مشارکت در انتخابات به مرکز استان مراجعه نموده بودند، پس از اخذ کارت شناسایی معتبر وکالت و احراز هویت  در سامانه و دفاتر و حصول اطمینان از واجد شرایط بودن عضو رای دهنده و اخذ امضاء از ایشان در دفتر مربوطه ، هیات اقدام به اخذ رای از ایشان نموده است و هیچ حکم ،دستور، گزارش و مرقومه ای مبنی بر تعلیق، محرومیت ، ابطال یا صدور قرار نظارت از مراجع ذیصلاح در خصوص رای دهندگان مزبور به این کانون واصل نگردیده است.

علیهذا با توجه به موارد فوق و استدلال هیات نظارت در سه بند فوق الذکر ، هیات نظارت موضوع اعتراض واصله از ناحیه همکار محترم جناب آقای امیر رضازاده را از مصادیق تخلفات انتخاباتی تشخیص نداده و با اتفاق آراء تصمیم به رد آن می گیرد.
مقرر است تصمیم مزبور در  پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر گردد و معترض می تواند چنانچه به تصمیم هیات نظارت اعتراضی داشته باشد، لایحه اعتراضیه خود را ظرف مهلت سه روز از تاریخ انتشار به مدیر داخلی کانون تحویل نماید تا اعتراض مزبور جهت رسیدگی به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات ارسال گردد.

هیات نظارت بر انتخابات
سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

تصمیم هیات نظارت در خصوص شکایت همکار محترم جناب آقای صادق کوهی نژاد

هیات نظارت پیرو وصول اعتراض از ناحیه جناب آقای صادق کوهی نژاد مبنی بر اعلام تخلفات انتخاباتی از ناحیه آقایان علی علیزاده و سعید عباسی چهارراهی ( نامزدهای انتخابات سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی ) مبنی بر :
۱) انجام تبلیغات شفاهی در روز رای گیری در مقابل درب اصلی کانون و مشایعت همکاران تا درب ورودی ساختمان کانون و حضور مستمر از ساعات اولیه رای گیری در خیابان های اطراف کانون و مقابل درب اصلی آن
۲) دعوت از همکاران به صرف نهار پس از رای دادن ، در یکی از رستوران های شهر توسط دو نامزد فوق
۳) تردد های مکرر جناب آقای علیزاده ( احدی از نامزدها ) از درب خیابان به حیاط ساختمان کانون
۴) به کار بردن الفاظ رکیک توسط آقای سعید عباسی چهارراهی ( احدی از نامزدها ) خطاب به ایشان در روز رای گیری و جلوی درب اصلی رو به خیابان ساختمان کانون ؛
جلسه مورخه ۱۲ / ۱۱ / ۱۴۰۱ خود را تشکیل و پس از شور و بررسی و ملاحظه لایحه تسلیمی و تکمیلی و استماع اظهارات ایشان در جلسه حاضر ، تصمیم خود را به شرح آتی اعلام و منتشر می نماید؛

۱ ) مطابق مقررات مرتبط و عرف ، تعریف حوزه رای گیری محل انجام تشریفات شناسایی و احراز هویت رای دهندگان و تحریر و نوشتن رای و همچنین محل استقرار صندوق اخذ آراء می باشد. لذا محل روبروی درب اصلی کانون ( درب رو به خیابان ) داخل در حوزه رای گیری محسوب نمی شود و کنترل تبلیغات شفاهی در آن محل خارج از اختیارات و قلمرو رسیدگی هیات نظارت است.
ضمناً هیات نظارت کلیه اقدامات پیشگیرانه اعم از نصب پیام های هشدار دهنده و جلوگیری از نصب تبلیغات محیطی در محوطه و کوچه ها و خیابان اطراف کانون را قبلاً انجام داده و هیچ موردی در این خصوص مشاهده نشده است و هیچ گزارشی هم از ناحیه نظار هیات نظارت در خصوص تبلیغات محیطی واصل نگردیده است.
۲) در خصوص دعوت از رای دهندگان به صرف نهار از ناحیه جناب آقای علی علیزاده ، مراتب اعلامی صرفا در حد اعلام و اظهار معترض محترم بوده و مستنداتی از این باب به هیات نظارت ارائه نگردیده است.
۳) در خصوص تردد جناب آقای علی علیزاده از محل درب ورودی خیابان به داخل حیاط ، به نظر اعضای هیات نظارت محل درب ورودی و حیاط ساختمان حوزه رای گیری محسوب نمی شود.
۴) در خصوص به کار بردن الفاظ رکیک از ناحیه آقای سعید عباسی چهارراهی خطاب به آقای صادق کوهی نژاد ( هر دو از نامزد های محترم انتخابات ) هیات نظارت علاوه بر استماع عین الفاظ از ناحیه معترض ، صرف نظر از صحت و سقم قضیه، موضوع را تخلف انتخاباتی تشخیص نداده و آن را از منظر قوانین و مقررات موضوعه قابل پیگرد قضایی و انتظامی می داند و رسیدگی به آن را خارج  از اختیارات قانونی هیات نظارت تشخیص می دهد .
علیهذا با توجه به مواردو استدلال های چهار گانه فوق ، هیات نظارت شکایت وارده از ناحیه جناب آقای صادق کوهی نژاد را از مصادیق تخلفات انتخاباتی ندانسته و به اتفاق آراء تصمیم به رد آن می گیرد.
مقرر است تصمیم مزبور در پایگاه اطلاع رسانی کانون منتشر گردد و معترض می تواند چنانچه به تصمیم هیات نظارت اعتراضی داشته باشد، لایحه اعتراضیه خود را ظرف مهلت سه روز به مدیر داخلی کانون تحویل نماید تا اعتراض مزبور جهت رسیدگی به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات ارسال گردد.

هیات نظارت بر انتخابات
سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

اجرای بند ۸ مصوبات جلسه شورای محترم معاونین دادگستری استان

قابل توجه همکاران محترم عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
نظر به مرقومه شماره 800/11077/9022 مورخه 07/10/1401 از سوی ریاست محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب ارومیه که در اجرای بند ۸ مصوبات جلسه شورای محترم معاونین دادگستری استان ابلاغ گردیده است،
《 با عنایت به ماده ۵ قانون حمایت خانواده و ماده ۵ آئین نامه اجرایی آن  قانون، هنگام ارائه دادخواست های موضوع دعاوی خانوادگی نیازی به طرح ادعای اعسار و انجام تشریفات آن نبوده و موضوع از قواعد اعسار خارج است و صرفاً با طرح موضوع معافیت و تشخیص آن به نظر دادگاه کفایت می نماید 》
لذا مقتضی است هنگام طرح چنین دعاویی این مهم مد نظر  همکاران محترم قرار بگیرد .
⚖روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی⚖

برگزاری جشنواره رای داوران و سازمان های داوری توسط مرکز توسعه حل و اختلاف قوه قضاییه

با عنایت به برگزاری جشنواره رای داوران و سازمان های داوری توسط مرکز توسعه حل و اختلاف قوه قضاییه به اطلاع داوران فعال در مجموعه کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی  می رساند که تا  پایان دی ماه 1401 آرای مربوط به خود را که بعد از سال 1390 صادر گردیده و در مراجع بالاتر ابطال نشده باشد به پست الکترونیکی arahaleekhtelaf1401@gmail.com ارسال نمایید . ضمنا در صورت هرگونه سوال و ابهام با شماره 09936940630 تماس حاصل نمایید .

آگهی اعلام زمان و مکان و مقررات برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

آگهی اعلام زمان و مکان و مقررات برگزاری انتخابات سیزدهمین

دوره هیات مدیره

کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

 

به موجب مصوبات هیات نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در تاریخ اول دی ماه سال یکهزار و چهارصد و یک و اجرای مواد ۱۵ الی ۲۳ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، انتخابات سیزدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی از ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخه 1401/11/06 آغاز و تا ساعت ۱۶ همان روز در محل کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی به نشانی ارومیه خیابان شهید بهشتی نبش کوچه های ۱۹ و ۲۱ برگزار خواهد گردید.

 • اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده جهت شرکت در انتخابات به ترتیب لیست اعلامی از ناحیه دادگاه محترم عالی انتظامی قضات عبارتند از:

۱آقای احد غلامی رضایی فرزند رجب                                                                  ۶-آقای سید ایرج طاهری فرزند عزیز

۲آقای سعید جواندل فرزند تقی                                                                       7- آقای صادق کوهی نژاد فرزند قربانعلی

۳خانم نیوشا قهرمانی افشار فرزند محمد                                                             8- آقای سید نجم الدین قریشی فرزند علی

۴خانم زهرا جعفرنژاد پاشابیگ فرزند گنجعلی                                                        9-آقای علیرضا بیگ بارانی فرزند اسماعیل

۵آقای علی علیزاده فرزند فریدون                                                                      10-آقای سعیدعباسی چهارراهی فرزند کوچک

                                                                                                                11- آقای صمد یگانه باری فرزند خان بابا

 

* شایان ذکر است آقایان ناصرالدین حسینی و علی قویدل قره‌باغ پس از ثبت نام و قبل از اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات انصراف کتبی خود را تحویل هیات نظارت نموده‌اند.

* به موجب مصوبه هیات نظارت ،  برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک متمرکز ( غیر برخط )خواهد بود.

* مهلت تبلیغات برای نامزدهای انتخابات از ساعت 24روز چهارشنبه (بامدادروزپنجشنبه ) مورخه 1401/10/29  لغایت ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه 1401/11/05 خواهد بود .

* لازم به توضیح است هرگونه تصویر برداری از برگ رای و صفحه مانیتور محل اخذ رای ممنوع می باشد.

مقررات عمومی :

1-وکلای پایه یک و پایه دو دادگستری مشروط بر اینکه محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته و در حالت تعلیق وکالت نباشند ، واجد شرایط در انتخابات هیات مدیره بعنوان انتخاب کنندگان می باشند .

 ۲-اگر روز رای گیری مصادف با تعطیلی شود ضمن اطلاع رسانی سریع جلسه روز بعد
( غیر تعطیل )در همان محل برگزار خواهد شد.

3-انتخاب جمعی و مخفی است و رای  روی اوراق که قبلاً ممهور به مهر هیات نظارت شده و در آن به تعداد اعضای اصلی ردیف شماره دار پیش‌بینی‌شده نوشته و ثبت خواهد شد .

4- رای دهندگان پس از ارائه پروانه وکالت خود و امضاء در فهرست اسامی واجدین شرایط رای خود را ثبت و به صندوق آرا خواهند انداخت

5- حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده‌اند و رای ندهند ساقط است

 

 

هیات نظارت بر سیزدهمین دوره

انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

اطلاعیه آزمون اختبار کارآموزان وکالت بهمن ماه سال 1401

اطلاعیه آزمون اختبار کارآموزان وکالت سال 1401

به اطلاع کلیه کارآموزان حائز شرایط شرکت درآزمون اختبار پایان دوره می رساند از تاریخ  1401/10/03 لغایت 1401/10/15 برای شرکت در امتحان اختبار، کلیه مدارک خود را اعم از فرم تکمیل شده اعلام آمادگی شرکت در اختبار، کارنامه تکمیل شده، گزارشات دادگاه (صحافی شده) و مدرک ICDL جهت بررسی و اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون محترم کارآموزی و اختبار به دبیرخانه کانون ارسال نمایند. لیست اسامی افراد حائز شرایط که مدارکشان به تایید کمیسیون رسیده باشد متعاقبا اعلام خواهد شد و افراد مذکور لازم است سه روز قبل از آزمون نسبت به تهیه کارت ورود به جلسه اقدام و در آزمون اختبار کتبی که در تاریخ 1401/10/21 و آزمون اختبار شفاهی که در  تاریخ 1401/10/22 در محل کانون برگزار خواهد شد شرکت نمایند.

برنامه برگزاری اختبار کتبی:

چهارشنبه 1401/10/21  9:30 صبح حقوق ثبت
چهارشنبه 1401/10/21 9:30 صبح امور حسبی
چهارشنبه 1401/10/21 9:30صبح حقوق جزای عمومی و اختصاصی
چهارشنبه 1401/10/21 9:30صبح حقوق مدنی
چهارشنبه 1401/10/21 9:30صبح آئین دادرسی کبفری
چهارشنبه 1401/10/21 15 عصر حقوق تجارت
چهارشنبه 1401/10/21 15 عصر آیین دادرسی مدنی
چهارشنبه 1401/10/21 15 عصر قوانین و مقررات وکالت

 

 

برنامه برگزاری اختبار شفاهی:

آزمون شفاهی اختبار روز پنجشنبه مورخ 1401/10/22 رآس ساعت 9:30 صبح توسط اساتید محترم بعمل خواهد آمد.

 

 

برای دریافت فرم اعلام آمادگی شرکت در آزمون اختبار کلیک کنید

جلسه شعبه سخنرانی کارآموزان محترم ورودی سال ۱۳۹۹ ، میهمانان ، تمدید دوره ، تجدید دوره و ماده ۸

                                                                                         💠بسمه تعالی💠

به اطلاع کلیه کارآموزان محترم ورودی سال ۱۳۹۹ ، میهمانان ، تمدید دوره ، تجدید دوره و ماده ۸ میرساند :
 بتاریخ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ روز پنج شنبه جلسه شعبه سخنرانی از ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ و ۱۱:۴۵ الی ۱۳ با موضوع *نشست تخصصی وقف و قوانین حوزه وقف* در محل سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی بصورت حضوری و دادگاه مجازی برگزار خواهد شد.
👈سخنرانان:
جناب آقای دکتر سیاوش حسین پور وکیل پایه یک دادگستری – عضو هیات علمی دانشگاه
جناب آقای علیرضا ایمانفرد وکیل پایه یک دادگستری
👈جلسه مذکور بصورت تئوریک و دادگاه مجازی توأمان خواهد بود.
👈 آوردن دفترچه سایر کارآموزان غایب برای مهر وامضا برخلاف نظامات کانون میباشد.
👈مطالعه قوانین مرتبط با موضوع جلسه جهت آمادگی در کلاس ضروری میباشد.
قوانین مرتبط : قانون مدنی مواد ۵۵ تا ۹۱ -قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳ – قانون ابطال اسناد و فروش رقبات اب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ – لایحه قانونی تجدیدقرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه مصوب ۱۳۵۸
     باتشکر
💠صمد یگانه باری
رییس شعبه سخنرانی کمسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

جلسه سخنرانی

اطلاعیه کارآموزی

به اطلاع کلیه کارآموزان ورودی سال 99 ، مهمانان، تمدید دوره ، تجدید دوره و ماده 8 می رساند  به تاریخ 1401/08/26 روز پنج شنبه جلسه شعبه سخنرانی از ساعت 10 الی 12 با موضوع نحوه طرح و اقامه دعاوی حقوقی و مسائل راجع به آن در قالب کارگاه عملی در محل سالن اجتماعات کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

سخنران: جناب آقای کامران متقی ریاست محترم شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی

شعبه سخنرانی کمیسیون کارآموزی و اختبار

استعلامات پذیرفته شدگان آزمون1401 نوبت پذیرش 1400

آگهی شماره 4 مربوط به استعلامات پذیرفته شدگان آزمون1401 نوبت پذیرش 1400   

اطلاعیه شماره 4

به اطلاع پذیرفته شدگان ازمون وکالت 1401 نوبت پذیرش 1400 می رساند :

افرادی که نسبت به ثبت نام حضوری و احراز هویت در محل کانون اقدام نموده اند می توانند برای دریافت برگه های استعلام از اتوماسیون کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی (صفحه شخصی – قسمت تعهدنامه) نسبت به پرینت استعلامات اقدام وپس از اخذ پاسخ تصویر پاسخ استعلام را بارگذاری و اصل آنرا به کانون ارائه نمایند.

توضیحات :

 • پذیرفته شدگان می بایست با در دست داشتن پرینت برگ استعلام ها به مراجع ذیربط مراجعه و پاسخ را دریافت نمایند.
 • جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه کیفری لازم است پذیرفته شدگان  از طریق دفاتر خدمات قضایی یا سایت عدل ایران adliran.ir شخصاً اقدام نمایند.
 • استعلام پزشکی قانونی(سلامت روان) و مرکز بهداشت(تست اعتیاد) از مراکر مستقر در ارومیه انجام خواهد شد.
 • آدرس مراجع :

آدرس پزشکی قانونی جهت دریافت گواهی سلامت روان : ارومیه خیابان عمار پزشکی قانونی شهرستان ارومیه

آدرس معاونت بهداشت امداد و درمان فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی : ارومیه خ راهنمایی و رانندگی معاونت بهداشت

 • برای دریافت برگ استعلام تأییدیه تحصیلی ، نام دانشگاه را از قسمت متقاضی– مشخصات سوابق تحصیلی ، وارد و پس از پرینت استعلام،  رونوشت مدرک کارشناسی را ضمیمه نموده و به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه و به قسمت آموزش تحویل دهید.
 • افرادی که دارای مدرک کاردانی حقوق می باشند لازم است از اتوماسیون ، قسمت (متقاضی – مشخصات سوابق تحصیلی ) سوابق کاردانی ناپیوسته خود را وارد و ثبت نمایند .
 • ارائه تاییدیه تحصیلی  مدرک کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای فارغ التحصیلان دانشگاه جامع علمی کاربردی الزامی می باشد.
 • استعلام مدرک ارشد و یا رشته های غیر مرتبط نیاز نمی باشد.
 • پذیرفته شدگان عزیز می توانند پاسخ استعلامات را تا پایان آذرماه و به صورت یکجا و توأمان به کانون وکلای دادگستری استان ارائه نمایند.

مراحل تمدید الکترونیکی سال 1401

اطلاعیه تمدید اینترنتی پروانه وکالت

راهنمای تمدید اینترنتی پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند، تمدید اعتبار پروانه وکالت به صورت کاملا اینترنتی انجام می پذیرد و نیازی به مراجعه حضوری به کانون نیست .

1- به سایت خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه ( www.adliran.ir ) مراجعه نموده و از طریق سامانه خودکاربری بخش تمدید پروانه  قدرالسهم قوه قضائیه را پرداخت نمایید بطوریکه تا تاریخ 1401/08/30 پروانه وکالت دارای اعتبار باشد.

2- به سایت کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی به نشانی ( www.west-bar.ir  ) مراجعه نموده و از بخش درگاه خدمات الکترونیک وارد شوید .

فیلم آموزشی

مراحل تمدید الکترونیک

 

 

آگهی شماره 3 ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون1401 (نوبت پذیرش 1400)

آگهی شماره 3

به اطلاع می رساند مرحله اول ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون 1401 (نوبت پذیرش 1400)به پایان رسیده و مقرر است افرادی که پیامک رفع نقص دریافت مینمایند به کارتابل خود مراجعه و نسبت به رفع نقص اقدام فرمایند .

 مرحله دوم ثبت نام به صورت حضوری از تاریخ 1401/08/07 الی  1401/09/14 ازساعت 9 الی 12 خواهد بود که لازم است متقاضیان محترم طبق جدول زمانبدی اعلام شده با همراه داشتن مدارک ذیل در طول ایام هفته به غیر از روزهای پنج شنبه  به کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی ( واحد دبیرخانه ) مراجعه فرمایند.

مدارک عمومی لازم برای تمامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1400 کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

1- پرینت فرم تکمیل شده درخواست پروانه کارآموزی (2 سری ) و فرم انصراف ازمرکز وکلای قوه قضاییه و  فرم عدم اشتغال

2- اصل(الزامی) و تصویر مصدق مدرک تحصیلی(فتوکپی رنگی) یک سری در کاغذ A4

 مدرک تحصیلی قابل قبول، دانشنامه کارشناسی حقوق (از دانشگاه‌های داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد) دانشنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مراجع صالح

کسانی که دارای مدرک بالاتر از کارشناسی می‌باشند مکلفند مدرک تحصیلی دوره کارشناسی خود را نیز در یکی از رشته های تحصیلی فوق ارائه نمایند

دارندگان دانشنامه تحصیلی ناپیوسته حقوق؛ علاوه بر این مدرک باید دانشنامه کاردانی خود را نیز ارائه نمایند

تبصره۱- تاریخ اخذ مدرک فارغ التحصیلی پذیرفته شده باید حداکثر تا تاریخ  1401/03/04

3- اصل و تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه  و کارت ملی (فتوکپی رنگی سه سری در کاغذ A4 )

4- اصل و تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم(برای آقایان) یک سری( فتوکپی رنگی در کاغذ A4 ) 

تبصره۲-  تاریخ پایان خدمت یا معافیت پذیرفته شده باید حداکثر تا مورخه 1401/03/04 باشد.

  5-   12  قطعه عکس ۴*۳ با درج مشخصات متقاضی در پشت آن (عکس پرسنلی برای آقایان با کت و بانوان با رعایت پوشش اسلامی)

6- اصل و فتوکپی مصدق کارت و یا گواهی  ایثارگری صادره به نام کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی که مدت زمان حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل به صورت داوطلبانه در آن به طور دقیق  قید شده باشد .

متقاضیان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

بدون همراه داشتن مدارک فوق، ثبت نام و تشکیل پرونده مقدور نخواهد بود.

پذیرفته شدگانی که فاقد شرایط مندرج در آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال 1401 (نوبت پذیرش سال 1400) اعلامی دروبسایت سازمان سنجش آموزش باشند، قبولی آنان کان لم یکن تلقی و کانون از ثبت نام آنان معذور است.

 

جدول زمانبندی:

نحوه ثبت نام حضوری: 

1- رتبه 1 تا 10 سهمیه آزاد شنبه مورخ  1401/08/07
2-رتبه 11 تا 20سهمیه آزاد یکشنبه مورخ  1401/08/08
3-رتبه 21 تا 30 سهمیه آزاد دوشنبه مورخ  1401/08/09
4-رتبه 31 تا 40سهمیه آزاد سه شنبه مورخ 1401/08/10
5-رتبه 41 تا 50 سهمیه آزاد چهارشنبه مورخ 1401/08/11
6-رتبه 51 تا 60 سهمیه آزاد شنبه مورخ   1401/08/14
7-رتبه 61تا 70 سهمیه آزاد یکشنبه مورخ   1401/08/15
8-رتبه 71 تا 80 سهمیه آزاد دوشنبه مورخ   1401/08/16
9-رتبه 81 تا 90 سهمیه آزاد سه شنبه مورخ   1401/08/17
10-رتبه 91 تا 100 سهمیه آزاد چهار شنبه مورخ  1401/08/18
11-رتبه 101 تا 110 سهمیه آزاد شنبه مورخ   1401/08/21
12-رتبه 111 تا 120 سهمیه آزاد یکشنبه مورخ   1401/08/22
13-رتبه 121 تا 130 سهمیه آزاد دوشنبه مورخ   1401/08/23
14-رتبه 131 تا 140 سهمیه آزاد سه شنبه مورخ   1401/08/24
15-رتبه 141 تا 150 سهمیه آزاد چهارشنبه مورخ   1401/08/25
16-رتبه 151 تا 160 سهمیه آزاد شنبه مورخ   1401/08/28
17-رتبه 161 تا 170 سهمیه آزاد یکشنبه مورخ   1401/08/29
18-رتبه 171تا 180 سهمیه آزاد دوشنبه مورخ   1401/08/30
 19-رتبه 181 تا 190 سهمیه آزاد سه شنبه مورخ   1401/09/01
20-رتبه 191 تا 200 سهمیه آزاد چهار شنبه مورخ   1401/09/02
21-رتبه201 تا208  سهمیه آزاد شنبه مورخ   1401/09/05
22-رتبه  1  تا10 سهمیه ایثارگری یکشنبه مورخ   1401/09/06
23-رتبه  11 تا20 سهمیه ایثارگری دوشنبه مورخ   1401/09/07
24-رتبه 21 تا 30 سهمیه ایثارگری سه شنبه مورخ   1401/09/08
25-رتبه 31 تا 40 سهمیه ایثارگری چهار شنبه مورخ   1401/09/09
26-رتبه 41 تا 50 سهمیه ایثارگری شنبه مورخ   1401/09/12
27-رتبه 51 تا60 سهمیه ایثارگری یکشنبه مورخ   1401/09/13
28-رتبه 61 تا71 سهمیه ایثارگری دو شنبه مورخ    1401/09/14

 

 • لطفا از مراجعه در غیر از روزهای تعیینی جداً خودداری فرمایید. افرادی که در روز مقرر موفق به ثبت نام و مراجعه به کانون نشدند در روزهای سه شنبه و چهارشنبه پانزده و شانزدهم آذرماه ثبت نام حضوری بعمل خواهد آمد.
 • 1
 • 2
  سبد خرید