تسبیح فروش – علی

تصویر وکیل

تسبیح فروش – علی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان شهید بهشتی روبروی کوچه 7 ساختمان تجارت طبقه 2 واحد 11
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09146057280
    Cart