حیدر صفری

تصویر وکیل

حیدر صفری

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان ماندگار طبقه 6 واحد 610
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143414810
    Cart