زارع جعفری – غلامرضا

تصویر وکیل

زارع جعفری – غلامرضا

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان امام جنب کافه دانشجو ساختمان پزشکان طبقه 3
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143535128
    Cart