شمامه عمری

تصویر وکیل

شمامه عمری

شماره پروانه:
تاریخ صدور: -
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان دانشکده پشت سازمان تامین اجتماعی ساختمان دیپلمات طبقه 3 واحد 6
تلفن محل کار: -
تلفن همراه:09905223004
    Cart