قاسم صالحی اقدم

تصویر وکیل

قاسم صالحی اقدم

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه خیابان حسنی ساختمان بهار طبقه 3 واحد 4
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144887881
    Cart