علیرضا ایپکچی عظیمی

تصویر وکیل

علیرضا ایپکچی عظیمی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: مياندوآب
آدرس: استان آذربایجان غربی - شهرستان میاندوآب - میاندوآب - خیابان سربازان گمنام کوچه دادگستری روبروی دبیرستان دخترانه زینب و سمیه
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09141141389
    سبد خرید