محمدعلی افشار فر

تصویر وکیل

محمدعلی افشار فر

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خیابان دانش یک ساختمان اوا 2 طبقه چهارم واحد 15
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144453474
    Cart