معصومه رضائی توپراق قلعه

تصویر وکیل

معصومه رضائی توپراق قلعه

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: ارومیه
آدرس: ارومیه فلکه خیام مجتمع پاسارگاد طبقه 2 واحد 5
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09144406438
    Cart