نصرت امیرزاده خیابانی

تصویر وکیل

نصرت امیرزاده خیابانی

شماره پروانه:
تاریخ صدور:
وضعیت اشتغال: فعال
محل اشتغال: اروميه
آدرس: ارومیه خ امینی روبروی استانداری کوچه شهید نعمتی جنب فروشگاه شهر و روستا
تلفن محل کار:
تلفن همراه:09143410755
    Cart