گالری

مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

با توجه به شکایت های متعدد و وصول گزارشهای مکرر به واحد معاضدت قضایی مبنی بر عدم پذیرش وکالتهای معاضدتی و تسخیری توسط همکاران محترم که مطابق قانون به عزیزان ارجاع شده است ، به موجب مصوبه هیات مدیره از همکاران ارجمند تقاضا می شود در صورت تعذر از انجام این تکلیف قانونی ، ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ تعیین همکار محترم جهت وکالت تسخیری  یا معاضدتی ، دلایل و مستندات  عذر موجه قانونی در باب عدم پذیرش را به مدیر داخلی کانون تحویل نمایند.
بدیهی است در صورتیکه عدم پذیرش وکالت های معاضدتی و تسخیری بدون عذر موجه قانونی صورت پذیرد ، هیات مدیره و دایره معاضدت  کانون وکلاء، وفق مقررات و ضوابط انتظامی ، اقدام خواهد نمود .

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

مراحل تمدید پروانه غیر حضوری

1-  دریافت فرم های مربوط به تمدید پروانه (2 فرم) و پرینت آن

     

2-  تکمیل فرم های مربوطه
3- پرداخت وجه حق عضویت تمدید پروانه وکالت پایه یک به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان و پروانه کاراموزی به مبلغ 60 هزار تومان  که  به حساب جاری شماره 0115060984001 یا به شماره شبا  IR 130190000000115060984001   یا به شماره کارت   5418-8009-6919-6037 به نام کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی نزد بانک صادرات واریز می گردد .
4-  واریز وجه هزینه های رفاهی ، تامینی کانون به  مبلغ ۵۰۰ هزار تومان (صرفا برای وکلای پایه یک دادگستری ) به همان حساب های فوق (کارآموزان محترم از پرداخت این هزینه معاف می باشند)
5-  تسویه  فیشهای سه ماهه صندوق حمایت تا پایان تابستان سال ۱۳۹۹
6- ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا گواهی تشکیل پرونده مالیاتی (کارآموزان محترم معاف از این بند می باشند)
7- افرادی که ما به التفاوت حق عضویت سنوات گذشته را پرداخت نکرده اند ( مابه التفاوت سال های 97 و 98 هر کدام به مبلغ 300 هزار تومان ) می بایست به صورت فیش جداگانه‌ واحدی  به همان حساب فوق واریز و با درج عنوان مابه‌التفاوت ارسال نمایند .
8- ارسال تصاویر فرم های تمدید، فیش های واریز و مدرک اداره امور مالیاتی به نشانی پست الکترونیک تمدید پروانه  (vakil.tamdid.99@gmail.com)

 توضیحات :
الف) بدیهی است قبل از همه این موارد همکاران گرامی می بایست از طریق سامانه عدل ایران یا مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بدواً حق تمبر تمدید قوه قضاییه را واریز نمایند.
ب)  تمدید پروانه یکساله میباشد .
ج) روی تصویر کلیه مدارک ارسالی نام و نام خانوادگی و درجه وکالت اعم از( پایه یک و کارآموزی) و شماره پروانه به صورت خوانا درج گردد.
د)  با توجه به شیوع بیماری کرونا تمدید به هیچ عنوان به صورت حضوری صورت نخواهد پذیرفت.
ن) اسکن های تهیه شده لطفا کاملا خوانا و قابل رویت باشد – صرفا یکبار از طریق ایمیل ارسال شود و نام و مشخصات و شماره پروانه در آنها قید شود . از ارائه حضوری اوراق اکیدا خودداری فرمائید.

*فرم های ارسالی وکلای محترم پایه یک :
1- فرم تمدید پایه یک
2- فرم صندوق حمایت
3- گواهی تشکیل پرونده مالیاتی یا مفاصا حساب
4- فیش حق عضویت 600 هزار تومانی
5- فیش رفاهی – تامینی 500 هزار تومانی
6- فیش ما به التفاوت در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت سنوات قبل

* فرم های ارسالی کارآموزان محترم:
1 – فرم تمدید پروانه کارآموزی
2- فرم صندوق حمایت
3- فیش حق عضویت 60 هزار تومانی

    سبد خرید