كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجان غربي و كردستان پس از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري بلافاصله با قريب 80 نفروكيل پايه يك دادگستري عضو كانون هاي مركز و آذربايجان سابق در 20/07/1376 اولين انتخابات هيت مديره خود را برگزار و مرحوم وکیل بهروز تهرانچي – محسن فريور – مرحوم ايوب سيفي و حميد چاره ساز و خليل صوفي زاده بعنوان اعضاي اصلي و  مرحوم وکیل ابراهيم معصومي و مرحوم وکیل رحمت صابونچي ذوالفقاري و مرحوم اكبر سلامت نيا به سمت اعضاي علي البدل آن انتخاب گرديده اند .

 کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی تا اکنون  یازده دوره انتخاب مستقل هیات مدیره با شرکت اکثریت همکاران محترم برگزار نموده است.

    سبد خرید