دوره اول هیئت مدیره

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره اول

tehranchi
بهروز تهرانچی رئیس
charesaz
حميد چاره ساز نایب رئیس
farivar
محسن فريور بازرس
sofizade
خليل صوفي زاده منشی
nophoto-1
ايوب سيفي عضو اصلی
sabonchi
رحمت صابونچي ذوالفقاری عضو علی البدل
masomi
ابراهيم معصومی عضو علی البدل
salamatniya
اکبر سلامت نیا عضو علی البدل
    Cart