دوره سوم هیئت مدیره

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره سوم

charesaz
حميد چاره ساز رئیس
kiyaras
محمد کیارس نایب رئیس
farokhmanesh
فریدون فرخ منش بازرس
nagizade
حسن نقی زاده منشی
kabiri
میراحمد کبیری عضو اصلی
omidfar
لطیف امیدفر عضو علی البدل
zolfagari
اصغر ذوالفقاری عضو علی البدل
hamid
اکبر حمید اقوامی عضو علی البدل
    Cart