دوره سیزدهم هیئت مدیره

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره سیزدهم

علی علیزاده - رئیس
زانیار مینایی - نایب رئیس
سعید عباسی چهارراهی -بازرس
سید ایرج طاهری - دبیر
احد غلامی رضایی - عضو اصلی
نیوشا قهرمانی افشار -عضو علی البدل
صادق کوهی نژاد عضو علی البدل
زهرا جعفر نژاد - عضو علی البدل
    Cart