دوره ششم هیئت مدیره

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره ششم

siya
سیاوش مقبل رئیس
amirzade
نصرت اميرزاده خيابانی نایب رئیس
deylami
فریدون دیلمی بازرس
naseradin
ناصرالدین حسینی منشی
omidfar
لطیف امیدفر عضو اصلی
shafiee
اسماعیل شفیعی عضو علی البدل
fathi
پرویز فتحی عضو علی البدل
sofizade
خلیل صوفی زاده عضو علی البدل
    Cart