دوره هفتم هیئت مدیره

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره هفتم

golami
احد غلامی رضایی رئیس
omidfar
لطیف امیدفر نایب رئیس
abasi
سعید عباسی چهارراه بازرس
naseradin
ناصرالدین حسینی منشی
kabiri
میراحمد کبیری عضو اصلی
karim
کریم مقبل عضو علی البدل
sabonchi
رحمت صابونچی ذوالفقاری عضو علی البدل
deylami
فریدون دیلمی عضو علی البدل
    Cart