دوره پنجم هیئت مدیره

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره پنجم

sabonchi
رحمت صابونچي ذوالفقاری رئیس
amirzade
نصرت اميرزاده خيابانی نایب رئیس
atabak
نصرت اتابک بازرس
siya
سیاوش مقبل منشی
zolfagari
اصغر ذوالفقاری عضو اصلی
tehranchi
بهروز تهرانچی عضو علی البدل
azimi
شریف عظیمی عضو علی البدل
karim
کریم مقبل عضو علی البدل
    Cart