دوره چهارم هیئت مدیره

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی در دوره چهارم

tehranchi
بهروز تهرانچی رئیس
sabonchi
رحمت صابونچي ذوالفقاری نایب رئیس
nagizade
حسن نقی زاده بازرس
omidfar
لطیف امیدفر منشی
charesaz
حميد چاره ساز عضو اصلی
sofizade
خلیل صوفی زاده عضو علی البدل
kabiri
میراحمد کبیری عضو علی البدل
kahriz
عبدالرحمان محمودی کهریز عضو علی البدل
    Cart