دادسرای انتظامی

اعضای دادسرای انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

سیامک سعادت دادستان انتظامی
پریسا صفری معاون دادستان و دادیار
ابراهیم کاوسی معاون و دادیار
رضا عزیزی عتیق دادیار
مقصود ولی نژاد دادیار
عرفان الهی دادیار
قادر خموئی دادیار
شروین ازهری دادیار
شفق عزت پور دادیار
صونا فرخ منش دادیار
    Cart