دادسرای انتظامی

اعضای دادسرای انتظامی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

زانیار مینایی دادستان انتظامی
پریسا صفری معاون دادستان و دادیار اول
یعقوب عباسی دادیار شعبه دوم
فرهاد عباس‌پور دادیار شعبه سوم
حامد دین پرست دادیارشعبه چهارم
کامران مویدی فر دادیار شعبه پنجم
ابراهیم کاوسی دادیار شعبه ششم
سعید جواندل دادیار شعبه هفتم و دادیار اجرای احکام
شروین ازهری دادیار شعبه هشتم
    سبد خرید