شعبه سخنرانی

اعضای شعبه سخنرانی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

yeganeh_baei_samad
صمد یگانه باری رئیس
badalzadeh-farzad
فرزاد بدل زاده عضو
rezapour-laila
لیلا رضاپور قوشچی عضو
    سبد خرید