كميسيون انفورماتيك

اعضای کمیسیون انفورماتيك ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

سجاد خیری رئیس کمیسیون
pirmohammadzadeh-mehdi
مهدی پیر محمد زاده عضو کمیسیون
تسبیح فروش علی
علی تسبیح فروش عضو کمیسیون
    Cart