كميسيون انفورماتيك

اعضای کمیسیون انفورماتيك ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

kheiri-sajad
سجاد خیری رئیس کمیسیون
khibari_saiied
سعید خیبری عضو کمیسیون
pirmohammadzadeh-mehdi
مهدی پیر محمد زاده عضو کمیسیون
hagverdi
شبنم حق وردی عضو کمیسیون
    سبد خرید