كميسيون روابط عمومی

اعضای کمیسیون روابط عمومی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

maleki-meysam
میثم ملکی رئیس کمیسیون
ahmadpour-amir
امیر احمد پور عضو کمیسیون
firuzeh_parvin
پروین فیروزه عضو کمیسیون
arefi-hossin
حسن عارفی عضو کمیسیون
ghanidel
مهدی غنی دل عضو کمیسیون
    سبد خرید