كميسيون روابط عمومی

اعضای کمیسیون روابط عمومی ، کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان غربی

خیبری سعید
سعید خیبری رئیس کمیسیون
علی اکبر فاطمه
فاطمه علی اکبری عضو کمیسیون
اکبری زهرا
زهرا اکبری عضو کمیسیون
شهداد یلدا
یلدا شهداد عضو کمیسیون
میثم عباس علی زاده
میثم عباسعلی زاده عضو کمیسیون
صفر علیزاده بهنام
بهنام صفر علی زاده عضو کمیسیون
2740254113
مهسا عیوقی راهنما عضو کمیسیون
    Cart